Kalendarium

LISTOPAD 2021

5-6

Listopad

XIX WARSZAWSKIE DNI ULTRASONOGRAFICZNE - PUŁAPKI KLINICZNE W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE

WARSZAWA

19

Listopad

FARMACEUTA PARTNEREM GINEKOLOGA-POŁOŻNIKA

KONFERENCJA ON-LINE

20

Listopad

SYTUACJE KLINICZNE Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA W PRAKTYCE LEKARZA POZ – JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW?

KONFERENCJA ON-LINE

26

Listopad

FARMACEUTA PARTNEREM GINEKOLOGA-POŁOŻNIKA

KONFERENCJA ON-LINE

27

Listopad

SYTUACJE KLINICZNE Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA W PRAKTYCE LEKARZA POZ – JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW?

KONFERENCJA ON-LINE

GRUDZIEŃ 2021

3-4

grudzień

JAK WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA MOŻE POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIETY W KAŻDYM WIEKU?

WARSZAWA